Спеціалізовані вчена ради по захисту дисертацій з математики

Протягом 2016-2021 років кандидатські дисертації з математики можна було захищати на Спеціалізованих вчених радах:

Д35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз та 01.01.04 – геометрія і топологія);

Д 35.051.07 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (за спеціальностями 01.01.02 – диференціальні рівняння та 01.01.07 – обчислювальна математика);

Д 26.206.01 в Інституті Математики НАН України (за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз та 01.01.03 – математична фізика);

Д 26.206.02 в Інституті Математики НАН України (за спеціальностями 01.01.02 – диференціальні рівняння; 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика; 01.01.07 – обчислювальна математика; 01.02.01 – теоретична механіка);

Д 26.206.03 в Інституті Математики НАН України (за спеціальностями 01.01.04 – геометрія та топологія та 01.01.06 – алгебра та теорія чисел);

К 20.051.09 в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз та  01.01.06 – алгебра та теорія чисел);

К 76.051.02 в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз та 01.01.02 – диференціальні рівняння);

К 64.051.11 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз; 01.01.02 – диференціальні рівняння; 01.01.03 – математична фізика; 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми);

К41.051.05 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечнікова (за спеціальностями 01.01.01 – математичний аналіз,  01.01.02 – диференціальні рівняння; 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла).