Genealogy of Lviv Topology

M.Romanskyi
2021
J.Kucab
2018
L.Wang
2020
R.Kozhan
2008
I.Pastukhova
2019
O.Polyvoda
2021
I.Stasyuk
2007
I.Hetman
2014
K.Koporkh
2013
N.Pyrch
2007
O.Hryniv
2012
O.Hubal'
2011
A.Teleiko
1998
I.Zarichnyi
2012
K.Maksymyk
2021
L.Karchevska
2014
O.Shukel'
2010
E.Pentsak
1997
O.Mykytsei
2021
V.Gavrylkiv
2009
I.Pozdniakova
2017
N.Kolos
2012
V.Brydun
2009
O.Nykyforchyn
1996, 2012
I.Hlushak
2019
R.Voytsitskyy
2008
S.Bardyla
2017
T. Radul
1992, 2008
N.Mazurenko
2006
T.Banakh
1993, 2000
→   →   → L.Zdomskyy
2006
I.Chuchman
2012
O.Ravsky
2003
B.Bokalo
1989
V.Fedorchuk
1967, 1976
M.Zarichnyi
1983, 1992
V.Levytska
1999
L.Plakhta
1990, 2008
K.Pavlyk
2007
O.Gutik
1996
I.Guran
1981
A.Arkhangelski
1962, 1966
L.Tkach
1998
O.Savchenko
1987, 2013
P.Aleksandrov
1915
A.Gol'dberg
1955
Y.Kholyavka
1989
N.Lusin
1915
M.Lavrentiev
1933
L.Volkovyskii
1937
→   →   → I.Pesin
19??
L.Bazylevych
1988, 2011
N.Feldman
19??
A.Gelfond
1935
V.Stepanov
1915
D.Egorov
1901
O.Kovan'ko
1926, 1936
Y.Lopatynskyi
1928, 1946
→   →   → W.Lyantse
1951, 1964
N.Bugaev
1866
Ya.Prytula
1971
K.Weierstrass
1854
C.Gudermann
1841
Carl Gauss
1799