Силабуси і схема ОНП 111 Математика 2021

Силабуси нормативних навчальних дисциплін:

Основи сучасної математики

Сучасні тенденції в математиці та статистиці

Філософія, Педагогічна практика

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Силабуси дисциплін вільного вибору (універсальні навички):

Науковий семінар з: алгебри і топології | аналізу | диференціальних рівнянь

Інформаційні технології та програмування, Математичні пакети

Силабуси дисциплін вільного вибору (загальнонаукові компетентності):

Педагогіка вищої школи, Методологія підготовки наукової публікації

Психологія вищої школи, Підготовка науково-інноваційного проєкту

Силабуси дисциплін вільного вибору (глибинні знання зі спеціальності):

•  Додаткові розділи топології
•  Додаткові розділи комплексного аналізу
•  Додаткові розділи диференціальних рівнянь
•  Додаткові розділи алгебри і теорії чисел
•  Основи теорії операторів
•  Додаткові розділи теорії ймовірностей
•  Топологічна алгебра
•  Простори аналітичних функцій
•  Оптимальне керування динамічними системами

Освітньо-наукова програма (2021) Навчальний план

Схема курсів ОНП за 2021
1-й рік | 2-й рік | 3-й рік | 4-й рік
1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр
OK1
Основи математики
|
|
OK3
Філософія
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OK5
Іноземна мова
|
|
|
ВК5
Інформатика
Мат. пакети
|
|
|
ВК6
Педагогіка
Методологія
|
|
|
ВК7
Психологія
Інновації
|
|
|
ОК4
Педагогічна
практика
|
|
|
|
|
|
|
|
ВК1
Вибірковий курс
|
|
ВК2
Вибірковий курс
|
|
ВК3
Вибірковий курс
|
|
ВК4
Науковий семінар з алгебри і топології, аналізу, чи диференціальних рівнянь
|
|
|
ОК2
Тенденції
математики


Зауваження і пропозиції щодо проєкту ОНП-2021 можна присилати на електронну пошту
гаранта ОНП проф. Зарічного М.М.: mykhaylo.zarichnyi at lnu.edu.ua