Проходитиме зимова ІТ-школа DES 2021 (Data Engineering and Security)

02.01.2021 | 14:56

З 25.01.2021 по 05.02.2021 проходитиме чергова зимова школа з інформаційних технологій DES-2021 (Data Engineering and Security), яку організовує кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь (механіко-математичний ф-т) спільно з кафедрою системного проектування (ф-т електроніки та комп’ютерних технологій) і кафедрою інформаційних систем (ф-т прикладної математики та інформатики).

Мета Школи – поглиблене вивчення теоретичних основ та розвиток практичних навичок в галузі сучасних інформаційних технологій. Навчання базується на матеріалах, що наповнюють нові інноваційні освітні програми

 • «Статистичний аналіз даних» (механіко-математичний ф-т);
 • «Кібербезпека» (ф-т прикладної математики та інформатики);
 • «Інженерія програмного забезпечення» (ф-т електроніки та комп’ютерних технологій);
 • «Високопродуктивний комп’ютинг» (ф-т електроніки та комп’ютерних технологій)

відкриті у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2019-20 роках.

Цільова аудиторія – студенти першого курсу ЛНУ ім. І. Франка, які навчаються на згаданих програмах. До навчання також запрошуються студенти інших навчальних програм ЛНУ ім. І. Франка та інших університетів.

Тематика школи

Data Science:

 •  інженерія та аналітика даних;
 • вибрані розділи математичної статистики;
 • візуалізація даних;
 • генетичні евристичні та метаевристичні алгоритми;
 • машинне та глибоке навчання;
 • штучний інтелект.

Software Engineering:

 • програмування на Python, C/C++ та JS;
 • високопродуктивний комп’ютинг;
 • користувацькі інтерфейси;
 • мобільна розробка.

Cyber Security:

 • організація безпеки корпорацій;
 • основи безпеки даних та хмарних технологій;
 • шифрування та криптографія.

Soft Skills:

 • командна робота та презентаційні навички;
 • Scrum, GitHub;
 • професійна англійська.

Навчання у Школі здійснюється на безоплатній основі. Для участі в Школі необхідно
до 15 січня 2021 року зареєструватися на офіційній сторінці школи http://des.lnu.edu.ua

Заняття проходитимуть онлайн за підтримки провідних ІТ компаній Львова. Відбір відбуватиметься на конкурсній основі. Для цього під час реєстрації необхідно подати мотиваційний лист.

Учасники Школи отримають сертифікати на 4 кредити ECTS. Для цього необхідно відвідати більше 80% занять Школи. Студентам – учасникам Школи сертифікати можуть бути зараховано як додаткові бали з відповідних профільних дисциплін.

Під час проведення Школи планується командна робота учасників над проектами під керівництвом менторів з провідних ІТ компаній Львова.