Новини кафедри ТФФА

Семінар з функціонального аналізу

13.04.2021 | 13:24

У вівторок 20.04.2021  о 15.05 на семінарі з функціонального аналізу відбудеться онлайн виступ М.І.Казанівського на тему:
Неперервна залежність некласичних операторів перетворення від вихідних даних.
Запрошують до участі у семінарі всі охочі. Код доступу вказаний нижче.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb8cb69021f84a6bac34421a97e649e5%40thread.tacv2/1617276595441?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e4852ba9-d3eb-4da7-9e6b-ac3914d9cd72%22%7d
Анотація
Доповідь присвяченовстановленнюнеперервної залежності некласичного оператора перетворення для оператора  Шредінгера, імпеданс якого є функцією обмеженої варіації, від вихідних даних.

Читати »

Семінар з функціонального аналізу

06.04.2021 | 13:22

У вівторок 13.04.2021  о 15.05 на семінарі з функціонального аналізу відбудеться онлайн виступ Н.С. Сущик на тему:
Некласичніоператори перетворення для операторівШтурма-Ліувілля.
 
Запрошують до участі у семінарі всі охочі. Код доступу вказаний нижче.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb8cb69021f84a6bac34421a97e649e5%40thread.tacv2/1618303439870?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e4852ba9-d3eb-4da7-9e6b-ac3914d9cd72%22%7d
Анотація
Розглядається  оператор Штурма-ЛіувілляT, який діє в гільбертовому просторі , що  породжений певним диференціальним виразом, у якому функція має обмежену варіацію на R. Доповідь стосується оборотності некласичного оператора перетворення для розглянутого оператора Т.

Читати »

Семінар з функціонального аналізу

23.03.2021 | 13:19

У вівторок 30.03.2021  о 15.05 на семінарі з функціонального аналізу відбудеться онлайн виступ Я.В. Микитюка на тему:
Існуванняоператорів перетворення для оператора Штурма-Ліувілля.
Запрошують до участі у семінарі всі охочі. Код доступу вказаний нижче.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb8cb69021f84a6bac34421a97e649e5%40thread.tacv2/1617091110559?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e4852ba9-d3eb-4da7-9e6b-ac3914d9cd72%22%7d
Анотація
Для оператора  Шредінгера, імпеданс якого є функцією обмеженої варіації, побудовано некласичний оператор перетворення.

Читати »

Триває оновлення сайту кафедри ТФФА

12.03.2021 | 16:23

Триває оновлення сайту об’єднаної кафедри ТФФА. Прохання повідомляти про виявлені помилки, неточності, а також щодо актуалізації наявної інформації – на адресу yurkotrukhan(at)gmail.com.

Читати »