Список матеріалів з математики на час карантину

1. “Вища математика” для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій спеціальності 126 – інформаційні системи та технології (група Фес-11):

подвійний інтеграл, потрійні інтеграли, застосування, завдання

 

2. “Вища математика” для студентів економічного факультету. Спеціальності: Бізнес-економіка та менеджмент:

Лекція 1. Числові ряди, Лекції 2-3. Функціональні і степеневі ряди, Ряди_практика
Функції багатьох зміних в економіці, Лекція 1-2. Диф. р-ння, Лекція 3. Диф. р-ння 2-го пор., Практикум диференціальні рівняння

 

3. “ТІМС” для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (групи: УФЕ-11с, УФО-11с, УФУ-11с, УФП-11с, УФП-12с):

Лекція 4, Лекція 5, Лекція 6, Лекція 7, Лекція 9

 

4. “Вища математика” для студентів економічного факультету. Спеціальності: Бізнес-економіка та менеджмент:

Лекції 1-2. Функції багатьох змінних, Лекція 3. Екстремум ф-ї багатьох змінних, Фукції багатьох змінних практика

 

5. “ТІМС” для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (Групи  УФФ 11,  УФФ 12,  УФФ 13,  УФФ 14):

Васильків І.М. ТІМС_ЧАСТИНА_1, Васильків І.М. ТІМС_ЧАСТИНА_2, Васильків І.М. ТІМС_ЧАСТИНА_3

 

6. Індивідуальні завдання для студентів економічного факультету спеціальності фінанси:

ІЗ з теорії ймовірностей та математичної статистики, ІЗ ФБЗ

 

7. “Вища математика” для студентів економічного факультету (спеціальності: економічна аналітика та бізнес статистика, економіка та правове регулювання в бізнесі, маркетинг):

 

8. Лекції “Функції багатьох змінних” для студентів економічного факультету, Екф 11-13:
Лекції до теми Функції багатьох змінних. Диференціальне числення функцій багатьох змінних, Лекції до теми Функції багатьох змінних. Застосування функцій багатьох змінних до задач економіки, Лекції до теми Функції багатьох змінних. Інтегрування фунцій багатьох мінних, Лекції до теми Функції багатьох змінних. Основні поняття. Границя. Неперервність.