Напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин з квадратним отвором і розрізом за одновісного розтягу.

Date: 30.11.2016