Львівський алгебраїчний семінар

Романів А. М., к.ф.-м.н., н.с.  відділу алгебри, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
Date: 30.11.2017 at 15:00 o'clock in Ауд. 377

Тема: Елементарна редукція матриць над кільцями майже стабільного рангу 1.

Розглядається елементарна редукція матриць над кільцями майже стабільного
рангу 1.