Застосування функцій комплексної змінної до плоскої задачі теорії пружності (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Слободян М. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МТП-41доцент Слободян М. С.

Опис курсу

У навчальній дисципліні викладена постановка плоскої задачі теорії пружності, виведені формули для визначення компонент тензора напружень і вектора пружного переміщення через дві аналітичні функції комплексної змінної, зведені основні граничні задачі плоскої теорії пружності до граничних задач теорії функцій комплексної змінної, розглянуті методи розв’язування граничних задач для аналітичних функцій та побудовані розв’язки окремих задач.
Мета даної дисципліни у підготовці спеціалістів з теорії пружності, пластичності та міцності визначається тим, що вона має з одного боку, велике науково-пізнавальне значення, з другого – з її допомогою досягнуті великі успіхи в такій важливій галузі знання як лінійна механіка руйнування.

Рекомендована література

  1. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н.И. Мусхелишвили // М.: Изд-во “Наука”, 1966 (1954). –  708 с.
  2. Божидарник В.В. Елементи теорії пружності / Божидарник В.В., Сулим Г.Т. // Львів: Вид-во “Світ”, 1994.- 558 с.
  3. Савин Г.Н. Распределение напряжений около отверстий / Г.Н. Савин // К.: Изд-“Ворскла” “Наук. Думка”, 1968.- 888 с.
  4. Божидарник В.В. Плоска задача теорії пружності / Божидарник В.В., Сулим Г.Т. // К.: НМК ВО, 1991.- 104 с.
  5. Божидарник В.В. Елементи теорії пластичності та міцності/ Божидарник В.В., Сулим Г.Т. //  Львів : Світ.- 945 с.

Силабус:

Завантажити силабус