Загальна алгебра

Тип: На вибір студента

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мельник І. О.МТА-21, МТМ-21, МТО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТА-21доцент Мельник І. О.
МТМ-21доцент Мельник І. О.
МТО-21доцент Мельник І. О.

Рекомендована література

Основна

 1. Андрійчук В. І., Забавський Б. В. Алгебра і теорія чисел. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 266 с.
 2. Завало С.Т., Костарчук В.Н., Хацет Б.И. Алгебра і теорія чисел. Ч.2. – К.: Вища школа, 1976. – 384 с.
 3. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч. 2 / С.Т. Завало, С.С. Левіщенко, В.В. Пилаєв, І.О. Рокицький. – К.: Вища школа, 1986. – 264 с.

Додаткова

 1. Завало С.Т. Курс алгебри. – К.: Вища школа, 1985. – 503с.
 2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. ІІІ. Основные структуры. – 3-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 272 с.
 3. Кострикин А.И. Введение в алгебру. – М.: Наука, 1977. – 496 с.
 4. Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. – М.: Наука, 1976. – 624 с.
 5. Ленг С. Алгебра. – М.: Мир, 1968. – 564 с.
 6. Навчально-методичний посібник з алгебри і теорії чисел / Уклад. О.Л. Горбачук, М.Я. Комарницький, Ю.П. Матурін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 106 с.
 7. Сборник задач по алгебре / Под ред А.И. Кострикина. – М.: Физматлит, 2001. – 464 с.
 8. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре. – 7-е изд. – М.: Наука, 1984. – 336 с.

Винберг Э.Б. Курс алгебры. – М.: Факториал Пресс, 2002. – 544 с.

Силабус: Загальна алгебра. ОПП «Математика»

Завантажити силабус

Силабус: Загальна алгебра. ОПП «Комп’ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор»

Завантажити силабус

Силабус: Загальна алгебра. ОПП «Середня освіта (Математика)»

Завантажити силабус