Диференціальні та інтегральні рівняння (для спеціальності 014.08 – Середня освіта. Фізика, фізичний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Цаповська Ж. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Цаповська Ж. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Диференціальні та інтегральні рівняння” є засвоєння студентами теорії, вміння застосовувати її до розв’язування задач, набуття практичних навиків у використанні математичної літератури і довідників, набуття навиків у вмінні втілювати у математичну форму конкретні задачі, доведення задачі до практично прийнятного вигляду – числа або графіка.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Диференціальні та інтегральні рівняння” є математичні поняття та методи диференціальних та інтегральних рівнянь.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Диференціальні та інтегральні рівняння” є допомога студентам у засвоєнні основ математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач фізики; вироблення навиків математичного дослідження прикладних задач, зокрема, побудови математичних моделей фізичних процесів та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищеплення студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Рекомендована література

 1. С.П. Лавренюк. Курс диференціальних рівнянь. – Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 1997. – 215 с.
 2. Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк. Диференціальні рівняння: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 470 с.
 3. Бугрій О.М., Н.П. Процах, Н.В. Бугрій. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі: навчальний посібник. – Львів: Видавець І. Чижиков, 2011. – 348 с.
 4. Ляшко І.І., Боярчук О.К., Гай Я.Г., Калайда О.Ф. Диференціальні рівняння. Київ: “Вища школа”, 1981. – 503 с.
 5. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 468 с.
 6. Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа. М.: “Наука”, 1981. – 381 с.
 7. Колодій І.М., Верба І.І., Барабаш Г.М. Курс лекцій з теорії диференціальних та інтегральних рівнянь.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 117 с.
 8. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: “Наука”, 1985. – 448 с.
 9. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. М.: “Наука”, 1980. – 233 с.
 10. Бугров Я.С., С.М. Никольский. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции
  комплексного переменного. М.: “Наука”, 1987. – 448 с.
 11. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. М. “Наука”, 1987. – 160 с.
 12. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное почисление. М.: “Наука”, 1969. – 424 с.
 13. Петровский И.Г. Лекции по теории интегральных уравнений. М.: “Наука”, 1960. – 128 с.
 14. Зельдович Я.Б., Мышкис А.Д. Елементы прикладной математики. М.: “Наука”, 1972. – 592 с.
 15. А Ф. Филиппов. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 100 с.
 16. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М: “Наука”, 1971. – 352 с.
 17. О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Методичні рекомендації, приклади та завдання для самостійної роботи до вивчеення розділу вищої математики “Диференціальні рівняння” для студентів факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 54 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус