Вища математика (для спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка, факультет електроніки та комп’ютерних технологій)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18Іспит
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Цаповська Ж. Я.ФЕМ-11, ФЕМ-12
248доцент Цаповська Ж. Я.ФЕМ-11, ФЕМ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ФЕМ-11доцент Цаповська Ж. Я.
ФЕМ-12Луківська Д. В.
248ФЕМ-11доцент Цаповська Ж. Я.
ФЕМ-12доцент Васильків І. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Вища математика” є основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичні поняття та методи диференційного та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, математичні поняття та методи теорії рядів, математичні поняття та методи диференціальних рівнянь.

Метою викладання навчальної дисципліни “Вища математика” є засвоєння студентами теорії, вміння застосовувати її до розв’язування задач, набуття практичних навиків у використанні математичної літератури і довідників, набуття навиків у вмінні втілювати у математичну форму конкретні задачі, доведення задачі до практично прийнятного вигляду – числа або графіка.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вища математика” є допомога студентам у засвоєнні основ математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач електроніки та фізики; вироблення навиків математичного дослідження прикладних задач, зокрема, побудови математичних моделей фізичних процесів та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищеплення студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Рекомендована література

 1. Б. М. Тріщ. Основи вищої математики: Навч. пос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 388 с.
 2. Б.М. Тріщ. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Курс лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 243 с.
 3. Б.В.Ковальчук, Б.М. Тріщ. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 280 с.
 4. Ковальчук Б.В., Дідик В.З., Верба І.І., Тріщ Б.М. Аналітична геометрія й основи лінійної алгебри. Київ. НМК ВО. 1993.
 5. В.В. Бабенко, А.Г. Зіневич, С.М. Кічура, Б.М. Тріщ, Ж.Я. Цаповська. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 256 с.
 6. О.В.Доманська. Збірник типових модульних завдань з вищої математики. Частина І. Лінійна алгебра. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 80 с.
 7. Б.В.Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Математичний аналіз. Ч. 1. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 270 с.
 8. Б.В.Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Математичний аналіз. Ч. 2. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 280 с.
 9. Б.В.Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Математичний аналіз. Ч. 3. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 270 с.
 10. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика: Елементи аналітичної геометрії. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. К. – 1984.
 11. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина I (Вступ в аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної), Київ, 1993.
 12. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина II (Інтегральне числення функції однієї змінної. Числові та функціональні ряди), Київ, 1993.
 13. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина III (Диференціальне числення функцій багатьох змінних), Київ, 2001.
 14. М.О. Давидов. Курс математичного аналізу. Т. 1. – Київ: “Вища школа”, 1990. – 380 с.
 15. М.О. Давидов. Курс математичного аналізу. Т. 2. – Київ: “Вища школа”, 1991. – 365 с.
 16. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: Учебное пособие. М. 1985.
 17. В.С. Шипачев. Курс высшей математики. Т.1. – Издательство Московского университета, 1981. – 275 с.
 18. В.С. Шипачев. Курс высшей математики. Т.2. – Издательство Московского университета, 1982. – 320 с.
 19. Добротин Д.А. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии. Издательство Ленинградского университета. Ленинград. 1977.
 20. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии: Учебник. М:, 1975.
 21. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М:, 1971.
 22. Копитко, О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Вища математика. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 301 с.
 23. О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Методичні рекомендації, приклади та індивідуальні завдання до вивчення розділу вищої математики “Диференціальне числення функції однієї змінної” для студентів факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 62 с.
 24. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та завдання для самостійної роботи до вивчення розділу вищої математики “Диференціальні рівняння” для студентів факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 54 с.
 25. Зеліско Г.В., Цаповська Ж.Я. Тестові завдання для самоконтролю по темах “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” для студентів фізичного факультету та факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 62 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус