Варіаційне числення (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент Андрусяк Р. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826доцент Андрусяк Р. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам основні поняття теорії
варіаційного числення, знання про основні задачі варіаційного числення, основні методи їх розв’язування та основні теореми про необхідні умови екстремуму відповідних задач.

Мета вивчення дисципліни “Варіаційне числення”: ознайомлення з основними поняттями теорії варіаційного числення, основними задачами варіаційного числення, основними методами їх розв’язування та основними теоремами про необхідні умови екстремуму відповідних задач.

Рекомендована література

1. Моклячук М.П., Варіаційне числення. Екстремальні задачі. Підручник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009.
2. Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В., Ловейкін Ю.В., Варіаційне числення та методи оптимізації, Київ: КНУ, 2010.

Силабус: з навчальної дисципліни «Варіаційне числення»

Завантажити силабус