Теорія ймовірностей (112-Статисика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Базилевич І. Б.МТС-31
632доцент Базилевич І. Б.МТС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТС-31доцент Базилевич І. Б.
632МТС-31доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – навчити студентів ймовірнісному мислення, аналітичному підходу по стохастичних явищ. 

Завдання дисципліни  – вироблення навиків розв’язування ймовірнісних задач 

Рекомендована література

  1. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. Наука, 1987. – 431 с. 
  2. Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. – К.: Видавництво Київського університету,  2010. – 464 с. 
  3. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей.- К.: Вища школа, 1988. – 439 с. 
  4. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: Наука, 1982. – 255 с. 
  5. Ширяев А.Н. Вероятность. – М. Наука, 1980. -574 с. 
  6. Збірник задач з теорії ймовірностей під ред. Скорохода А.В. – К.: Вища школа, 1976.- 384 с. 
  7. Севастьянов  Б.А, Чистяков В.П., Зубков А.М. Сборник задач по теории вероятностей. – М. Наука, 1980 – 160 с. 
  8. Прохоров А.В., Ушаков В.Г., Ушаков Н.Г. Задачи по теории вероятностей. – М.: Наука, 1986. – 327 с. 

Силабус: дисципліни "Теорія ймовірностей"

Завантажити силабус