ТЕОРІЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ(112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Немає
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
736Ярова О. А.
826Ярова О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Ярова О. А.
826Ярова О. А.

Опис курсу

В даному курсі розглядаються марковські процеси,
процеси Вінера, Пуассона, дифузійні процеси та
процеси з незалежними приростами. Досліджуються
стаціонарні процеси та послідовності, умовні
математичні сподівання та рівняння відновлення
Мета дисципліни: ознайомити студентів з
основними випадковими процесами та їх
характеристиками;
Цілі дисципліни: викласти основні положення теорії
випадкових процесів та показати методи їх
досліджування та застосування до прикладних задач.

Рекомендована література

1. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових
процесів.: Навч. посібник. – Л.: Либідь, 1990. –вивчення дисципліни 168 с.
2. Єлейко Я.І., Базилевич І.Б. Лекції з теорії
Випадкових процесів. – Видавництво
Львівського університету. 2016, – 160 с.
3. Сорока Л. І. Випадкові процеси: методичні
рекомендації / Л. І. Сорока, І. В. Ковальчук //
Луцьк: Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки, 2013. – 56 с.
4. Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в
теорию случайных процессов. – М.: Наука
1977. – 568 с.
5. Гусак Д. В. Збірник задач з теорії випадкових
процесів та її застосувань / Д. В. Гусак, О. Г.
Кукуш, О. М. Кулик, Ю. С. Мішура, А. Ю.
Пилипенко // К.: Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2008. – 398 с..
6. Ефимов А. В. Сборник задач по математике
для втузов. Ч. 2. Спецыальные разделы
математического анализа / В. А. Болгов, Б. П.
Демидович, А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин //
Учебное пособие для втузов. – М.: Наука. Гл.
ред. физ-мат. лит., 1986. -368 с

Силабус: з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ»

Завантажити силабус