Теорія пружності і пластичності (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит
7Іспит
8Іспит

Опис курсу

Курс “Теорія пружності і пластичності” є одним із основних у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла (МДТТ), зокрема теорії пружності, пластичності та міцності. Дає струнку систему загальних понять, теорем, варіаційних принципів лінійної механіки пружності, розвиваючи та поглиблюючи відомості, одержані в курсі механіки суцільного середовища щодо опису деформування пружних тіл. Забезпечує можливість вивчення всіх основних спецкурсів МДТТ. Охоплює розділи елементи теорії тензорів, теорія деформацій, теорія напружень, закон Гука, постановка задачі теорії пружності, основні теореми, варіаційні принципи, задачу Сен-Венана кручення та згину призматичних пружних стрижнів та деякі просторові задачі. Викладаються основні поняття теорії пластичності, моделі теорії течіння, теорії ковзання та деформаційних теорій. Розглядаються теореми про пластичне руйнування (екстремальні теореми), пристосування пружно-пластичних тіл за змінюваних навантаженнь. Вивчається розв’язування окремих класів задач теорії пластичності, зокрема, в областях із круговою та сферичною симетрією, аналізується пружно-пластичне кручення призматичних стрижнів та плоска деформація пружно-пластичних тіл.

Рекомендована література

  1. Божидарник В.В. Елементи теорії пружності / В.В. Божидарник , Г.Т.Сулим – Львів:Світ. – 1994.- 580с.
  2. Сулим Г.Т. Методичні вказівки до теорії деформацій / Г.Т. Сулим – Львів: Львів. ун-т. – 1983. – 40 с.
  3. Сулим Г.Т. Методичні вказівки до теорії напружень і закону Гука / Г.Т. Сулим – Львів: Львів. ун-т. – 1983. – 39 с.
  4. Сулим Г.Т. Методичні вказівки до вивчення теорії пружності / Г.Т. Сулим – Львів: Львів. ун-т. – 1984. – 39 с.
  5. Божидарник В.В. Елементи теорії пластичності та міцності / В.В. Божидарник , В.В. Сулим – Львів: Світ, 1999. Т. 1. – 532 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму