Теорія ймовірностей і математична статистика (072 Фінанси, банківська справа та страхування та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.
232доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.
232доцент, ст. наук. співробітник Жерновий  Ю. В.

Опис курсу

Дисципліна «Теорія ймовірностей та математична статистика» спрямована на формування у студентів базових знань з основ застосування ймовірнісно-статистичного апарату для розв’язування теоретичних і практичних задач у професійній діяльності, а також розвитку логічного та алгоритмічного мислення при виявленні та дослідженні закономірностей, яким підпорядковуються реальні соціальні і економічні процеси на основі певних статистичних даних та в умовах невизначеності.
Мета: ознайомлення з основними поняттями та методами “Теорії ймовірностей і математичної статистики”.
Цілі: викласти основні положення “Теорії ймовірностей і математичної статистики”, показати методи розв’язування задач за темами курсу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Жерновий Ю.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: Тексти лекцій для студентів нематематичних спеціальностей. – Львів, 2020. – 101 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Lekcii_TIMC.pdf
2. Жерновий Ю.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Для студентів нематематичних спеціальностей. – Львів, 2014. – 18 с. – http://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zadachi_TIMC.pdf
3. https://www.youtube.com/watch?v=GESWAZfs9Lc&list=PL3peL2ePnn9GJAP1PwZHRrCP0gOxr0mex
Додаткова література:
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.— М.: Высш. шк., 1971.
2. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003.
3. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей з елементами математичної статистики. – К.: КНЕУ, 2000.

Силабус: з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (072)

Завантажити силабус

Силабус: з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» (076)

Завантажити силабус