Теорія ймовірностей ( 112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Базилевич І. Б.
632доцент Базилевич І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Базилевич І. Б.
632доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Теорія ймовірностей займається математичним аналізом випадкових явищ. Предмет містить такі розділи «Випадкові події», «Випадкові величини та випадкові вектори», «Послідовності випадкових величин», «Граничні теореми», «Ланцюги Маркова»
Теорія ймовірностей є базовою дисципліною для вивчення стохастичних явищ. У процесі вивчення вводиться поняття випадкової величини, випадкового вектора. Вона є базою для вивчення таких дисциплін як «Математична статистика», «Теорія випадкових процесів», «Методи прикладної статистики», «Додаткові розділи теорії випадкових процесів», «Фінансова математика», «Актуарна математика»

Рекомендована література

1. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. Наука, 1987. – 431 с.
2. Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. – К.: Видавництво Київського університету, 2010. – 464 с.
3. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей.- К.: Вища школа, 1988. – 439 с.
4. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: Наука, 1982. – 255 с.
5. Ширяев А.Н. Вероятность. – М. Наука, 1980. -574 с.
6. Збірник задач з теорії ймовірностей під ед.. Скорохода А.В. – К.: Вища школа, 1976.- 384 с.
7. Севастьянов Б.А, Чистяков В.П., Зубков А.М. Сборник задач по теории вероятностей. – М. Наука, 1980 – 160 с.
8. Прохоров А.В., Ушаков В.Г., Ушаков Н.Г. Задачи по теории вероятностей. – М.: Наука, 1986. – 327 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей»

Завантажити силабус