Теорія оболонок (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Звізло І. С.МТП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТП-41Звізло І. С.

Опис курсу

Курс “Теорія оболонок” є одним з найважливіших курсів при підготовці спеціалістів в області механіки деформованого твердого тіла, так як оболонки і інші тонкостінні просторові конструкції знаходять широке застосування в різних галузях техніки. Крім того, розвиток будівельних, авіаційних, суднобудівних та інших конструкцій в багатьох випадках пов’язаний з використанням тонкостінних елементів, що обумовлено їх порівняною легкістю та міцністю.
Метою викладання дисципліни є забезпечити ґрунтовне засвоєння основних понять класичної теорії оболонок, вміння ставити та розв’язувати практично важливі задачі з інженерної практики. Під час вивчення курсу студенти навчаться спрощувати та вникати в механічну сторону реального об’єкту, так як теорія оболонок базується на глибокому аналізі роботи конструкції, ознайомляться з порівняно простими практичними методами розрахунку оболонок.

Рекомендована література

  1. Подстригач Я.С. Термоупругость тонких оболочек / Я.С. Подстригач, Р.Н. Швец – К. : – Наук. думка. 1978.
  2. Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек / А.Л. Гольденвейзер – М. : – Наука. 1976.
  3. Огибалов П.М. Оболочки и пластины / П.М. Огибалов, М.А. Колкунов – М. : – Наука. 1969.
  4. Колкунов Н.В. Основы расчета упругих оболочек /  Н.В. Колкунов – М. : – Высшая школа. 1987.
  5. Гузь А.Н. Методы расчета оболочек. Т. І. Теория тонких оболочек, ослабленных отверстиями /А.Н. Гузь [и др.] – К. : – Наук. думка. 1980.
  6. Пелех Б.Л. Теория оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Б.Л. Пелех – К. : – Наук. думка. 1973.
  7. Власов В.З. Избранные труды / В.З. Власов – М. : – Изд-во АН СССР. – Т. 1. 1962.
  8. Прусов И.А. Метод сопряжений в теории плит / И.А. Прусов – Минск : – Изд-во БГУ. 1975.
  9. Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran. – М.: ДМК Пресс, 2013. – 784 с.
  10. Жилкин В.А. Азбука инженерных расчетов в программных продуктах MSC PatranNastran-Marc: учебное пособие. – СПб: Проспект науки, 2013. 574 с.

Силабус:

Завантажити силабус