Теоретико-числові алгоритми криптографії

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мельник І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТА-31доцент Мельник І. О.

Опис курсу

Метою дисципліни «Теоретико-числові алгоритми криптографії» є ознайомлення та оволодіння сучасними методами та алгоритмами криптографії, теоретичними положеннями та основними застосуваннями теорії чисел в криптографії та захисті інформації.

Завдання дисципліни: вивчення базових понять теорії чисел, алгоритмів теорії чисел із застосуванням їх у криптографії та захисті інформації, підготовка до використання набутих знань в подальших спеціальних навчальних курсах.

Рекомендована література

1. Василенко О. Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии, МЦНМО, 2003.
2. Вербіцький О. В. Вступ до криптології, ВНТЛ. – Львів, 1998.
3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
4. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. – М., Мир, 1976.
5. Koblitz N. Algebraic aspects of cryptography, Springer-Verlag. – 19983.

Силабус:

Завантажити силабус