Стохастичні диференціальні рівняння (111 – Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
784професор Бугрій О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716професор Бугрій О. М.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами розв’язування стохастичних диференціальних рівнянь.

Мета: ознайомлення з основними поняттямита методами теорії стохастичних диференціальних рівнянь
Цілі: ознайомити з властивостями функцій зі значеннями в банахових просторах, викласти основні положення теорії випадкових процесів з неперервним часом, теорії стохастичних диференціальних рівнянь..

Рекомендована література

1) Evans L.C. Anintroductiontostochasticdifferentialequations. – Berkeley.
2) Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастическиедифференциальныеуравнения. – К.: Наукова думка, 1968.
3) Бугрій О.М. Параболічні варіаційні нерівності: Текст лекцій. – Львів: Видав¬ничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.
4) Гаевский Х., Грегер К., Захариас К. Нелинейныеоператорныеуравнения и операторныедифференциальныеуравнения. М.: Мир, 1978.
5) Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементытеориифункций и функциональногоанализа. М., 1972.

Силабус: з навчальної дисципліни «Стохастичні диференціальні рівняння»

Завантажити силабус