Рівняння в частинних похідних (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Андрусяк Р. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632доцент Андрусяк Р. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам основні поняття теорії рівнянь з частинними похідними, знання про основні задачі для рівнянь з частинними похідними другого порядку, які моделюють реальні фізичні процеси, основні методи їх розв’язування та основні формули для зображення розв’язків.

Мета вивчення дисципліни “Рівняння в частинних похідних”: ознайомлення з основними поняттями теорії рівнянь з частинними похідними, основними задачами для рівнянь з частинними похідними другого порядку, які моделюють реальні фізичні процеси, основними методами їх розв’язування та основними формулами для зображення розв’язків.

Рекомендована література

1. Іванчов М.І., Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних. Текст лекцій, Львів: Тріада плюс, 2004.
2. Гринців Н.М., Іванчов М.І., Пабирівська Н.В., Збірник задач з рівнянь у частинних похідних, Львів: ЛНУ, 2010.

Силабус: з навчальної дисципліни «Рівняння в частинних похідних »

Завантажити силабус