Рівняння математичної фізики (113 – прикладна математка )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Лопушанська Г. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332професор Лопушанська Г. П., професор Бугрій О. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання з методів дослідження коректності основних задач для лінійних диференціальних рівнянь із частинними похідними другого порядку і основних методів їз розв’язання.

Математичні моделі багатьох різних задач природознавства, економіки, суспільних наук — це початкові чи крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь чи диференціальних рівнянь із частинними похідними. Мета курсу полягає в оволодінні основними методами дослідження коректності основних задач для лінійних диференціальних рівнянь із частинними похідними другого порядку, дослідження основних властивостей їхніх розв’язків, у вивченні основних методів розв’язання таких задач.

Рекомендована література

1. Бобик О.I. Рівняння математичної фізики (Класифікація, основні крайові задачі, теорема Ковалевської i характеристики): Текст лекцій. — Львів: ЛДУ, 1990.
2. Бобик О.I. Рівняння математичної фізики (Гармонічні функції, коректність граничних задач для рівняння Лапласа i Пуассона, функція точкового джерела): Текст лекцій.– Львів: ЛДУ, 1990.
3. Бобик О.I., Бобик I.О. Практикум з рівнянь математичної фізики.Ч.1. –Львів, 1996.
4. Бобик О.I., Бобик I.О. Практикум з рівнянь математичної фізики. Ч.2. –Львів, 1996.
5. Бугрій О.М. Рівняння математичної фізики: методичні вказівки.– Львів: вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
6. Бокало М.М. Рівняння математичної фізики (Класифікація рівнянь з частинними похiдними. Постановки крайових задач. Задача Коші. Текст лекцій. –Львів: ЛДУ, 1994.
7. Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних: текст лекцій.–Львів: іада плюс, 2004.
8. Івасишен С.Д. , Лавренчук В.П., Івасюк Г.П., Рева Н.В. Основи класичної теорії рівнянь математичної фізики. — Чернівці: Вид. дім “Родовід”, 2015.
9. Кошляков Н.С., Глинер Э.В., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. — М.: Высшая школа, 1970.
10. Лопушанська Г.П., Бугрій О.М., Лопушанський А.О. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики: підручник –2-ге вид., виправ. і доп. – Львів: Видавець І.Е. Чижиков, 2017. — 372с. — (Серія”Університетська бібліотека”).
11. Перестюк М.О., Маринець В.В.Теорія рівнянь математичної фізики. — К.: Либідь. – 2001.
12. Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. — М.: ГИФМЛ, 1961.
13. Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка.– М.: Наука, 1964.
14. Тихонов А.И., Самарский А.А. Уравнения математической физики.– М.: Наука, 1966.
15. Николенко В.Н. Уравнения математической физики.– М., .: Наука, 1981.

Силабус: з навчальної дисципліни «Рівняння математичної фізики”

Завантажити силабус