Основи фінансової математики (дисципліна спеціалізації)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Кінаш О. М.МТС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МТС-31доцент Кінаш О. М.

Опис курсу

Курс  Основи фінансової математики є вкрай необхідним для вивчення студентами, особливо тими з них , які навчаються за напрямом  підготовки 112 «Статистика», хоча і всі інші студенти галузі знань 11“Математика та статистика” знайдуть для себе багато корисного. Курс передує вивченню актуарної математики і фактично є вступом до неї.

Традиційно вважається, що фінанси – це і наука і мистецтво. Наука про фінанси вміщує різноманітні теорії, розробки, альтернативи, гіпотези, засоби застосування економічних моделей для досягнення максимального прибутку або збільшення максимальної вартості капіталу. Взаємопов’язані та виражені за допомогою математичних засобів фінансові відносини між господарюючими суб’єктами (бізнесовими одиницями) є математичною моделлю певного управлінського процесу , яка дозволяє аналізувати, отримувати альтернативні варіанти, порівнювати їх і в кінцевому випадку приймати ті або інші фінансові рішення.

Увага, зокрема, приділена вивченню англійської термінології у фінансовій математиці.

Основна мета дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів повноцінних теоретичних знань та практичних навичок по застосуванню на практиці різних фінансових моделей для оцінки фінансових потоків.

В результаті засвоєння даного курсу студент повинен:

знати:

 

 • способи нарахування процентів;
 • визначення нарощеної вартості грошей;
 • дисконтування;
 • методи оцінки фінансових потоків;
 • методи оцінки вартості ціннних паперів

 

 

Протягом семестру студенти пишуть контрольну роботу (10 балів), здають колоквіум (10 балів) та виконують 2 індивідуальні завдання (20 та 10 балів)

Іспит складається з 2 частин: перша частина комп’ютерні тести (30 балів) та друга частина виконання задач (20 балів) з можливим усним опитуванням.

Рекомендована література

 1. Бугрій М. І. Основи фінансово-кредитного аналізу: Текст лекцій. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2006. – 375 с.
 2. Бугрій М. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 150 с.
 3. Бугрій М. І. Методика розрахунку доходності  фінансових операцій з цінними паперами:  Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 152 с.
 4. Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О. Фінансова математика.- Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- 488 с.
 5. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.
 6. Єлейко Я. І. і інші. Основи фінансового аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 144 с.
 7. Мішура Ю. С., Шевченко Г. М . Математика фінансів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 352 с.
 8. Баранкевич М. М. Збірник задач та вправ з фінансової математики. – Львів, ВЦ ЛНУІФ, 2008. – 170 с.
 9. Борисенко О. Д.,  Ю. С Мішура і інші. Збірник задач з фінансової математики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 252 с.
 10. Фалин Г.И. Матеамтические основы теории страхования жизни и пенсионных схем.-М.: Анки, 2002.-262 с.
 11. Заболоцький М.В., Прокопишин І.А.Основи фінансової математики.- Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2016.- 144с.