Основи обчислювальної математики(111-Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Бокало М. М.МТК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МТК-31професор Бокало М. М.

Опис курсу

Метою курсу є  викладення основ обчислювальної математики з доведенням збіжності, аналізом похибок та роз’яснення нюансів алгоритмічної реалізації.

Завданням курсу є ознайомлення студентів із основними чисельними методами,  із  способами  їх  обгрунтування  та  із  практичними рекомендаціями щодо використання.

Рекомендована література

  1. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень.-К.: Вища школа, 1995.- Ч.1, Ч.2.
  2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.- М.: Наука, 1982.
  3. Kress R. Numerical analysis. – New York: Springer, 1998.
  4. Quarteroni G. and others. Numerical Mathematics. – Berlin:Springer, 2001.
  5. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы.-М.: Наука, 1987.
  6. Волков Е.А. Численние методы. –М: Наука, 1987.