ОБРОБКА ПРИРОДНОЇ МОВИ(112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Ярова О. А.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Ярова О. А.

Опис курсу

Обробка даних на природній мові передбачає
вивчення комп’ютерної лінгвістики, починаючи від
теорії математичного та лінгвістичного моделювання
і до різноманітних технічних рішень.

Мета дисципліни: ознайомити студентів з
основними методами обробки природної мови;
Цілі дисципліни: навчити аналізувати тексти та
розробляти програми в Python

Рекомендована література

1. Natural Language Processing with Python. Steven
Bird, Ewan Klein, and Edward Loper.
2. Liddy, E.D. 2001. Natural Language Processing. In
Encyclopedia of Library and Information Science, 2nd
Ed. NY. Marcel Decker3. Duan, Yucong; Cruz, Christophe
(2011). “Formalizing Semantic of Natural Language
through Conceptualization from Existence”
4. Allen B. Downey, “Think Python – How to think like
a computer scientist”, 2nd ed., O’Reilly, 2016, p.291
5. Mark Lutz, “Learning Python”, 5th ed., O’Reilly,
2013, p.1594

Силабус: з навчальної дисципліни «ОБРОБКА ПРИРОДНОЇ МОВИ»

Завантажити силабус