Навчальна практика з програмування (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
556

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними способами використання програмування в сучасних наукових математичних дослідженнях.

Мета: вивчення системи комп’ютерної математики Matlab.
Цілі: отримання навичок розрахунків для вирішення математичних
задач та візуального представлення отриманих результатів, освоєння засобів і методів програмування у Matlab.

Рекомендована література

1. І.В.Мельник – Система науково-технічних розрахунків Matlab та її
використання для розв`язання задач з електроніки. Т 1. Основи роботи та
функції системи. Київ Університет «Україна » 2009.
2. І.В.Мельник – Система науково-технічних розрахунків Matlab та її
використання для розв`язання задач з електроніки. Т 2. Основи програмування та розв`язівання прикладних задач. Київ Університет «Україна » 2009/
3. http://matlab.exponenta.ru/index.php – центр компетенцій Math Work
4. http://www.mathworks.com/matlabcentral/ – Matlab Central

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика з програмування»

Завантажити силабус