Навчальна практика з інформатики (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
356

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними способами використання комп’ютерів в сучасних наукових математичних дослідженнях.

Мета: ознайомлення з основними комп’ютерними програмами, які використовуються в сучасних наукових математичних дослідженнях
Цілі: навчити використовувати Latex та MS Excel при математичному моделюванні природничих і економічних процесів, ознайомити з методами підготовки та презентації наукових звітів.

Рекомендована література

1) Гарасим Я.С., Романенко А.В., Хапко Р.С. Latex: створення математичних документів. – Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 140 с.
2) Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 304 с.
3) Білущак Г.І. Аналітичні та чисельні методи досліджень. – Навчальний посібник. – Львів: Растр-7, 2017. – 182 с.
4) Львовский С.М. Набор и верстка в системе LaTeX. – М., 2003. – 448 с.
5) Винстон У.Л. Microsoft Excel 2013. Анализ даных и бизнес-моделирование. – СПб., 2015. – 864 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика з інформатики »

Завантажити силабус