Навчальна практика з інформатики (112 – статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
456

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основами теорії баз даних на прикладі конкретних системам керування базами даних (СКБД).

Мета: викладення основ баз даних на прикладі конкретних системам керування базами даних (СКБД), організації баз даних, етапів їх проектування, набуття практичних навичок аналізу баз даних, використання мови запитів до бази даних запитів MySQL.
Цілі: навчити студентів основних моделей баз даних, принципів побудови та керування даними, виробити навички роботи з базами даних з СКБД.

Рекомендована література

1. Глинський Я. М. Практикум з інформаційних технологій / Я. Глинський. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 304 с.
2. Бейли Д. Изучаем SQL / Д. Бейли. − СПб.: Питер, 2011. − 592 с.
3. Васвани Д. MySQL: Использование и администрирование / Д. Васвани. − СПб.: Питер, 2011. − 368 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика з інформатики»

Завантажити силабус