Навчальна практика з фінансового аналізу (112 – статистика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
335Присяжник Х. М.
356Присяжник Х. М.

Опис курсу

“Навчальна (обчислювальна) практика” посідає важливе місце у процесі фахової підготовки спеціаліста з аналізу даних, оскільки під час практики студенти використовують теоретичні знання, здобуті з курсу “Фінансовий аналіз”, для розв’язування фінансових задач з використанням Excel.

Мета: ознайомлення з студентів базових понять і методів фінансового аналізу
Цілі: виробити у студентів уміння розбиратися у найпростіших фінансових ситуаціях та приймати інвестиційні рішення за допомогою аналітичних технік.

Рекомендована література

1. Бугрій М. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 150 с.
2. Бугрій М. І. Методика розрахунку доходності фінансових операцій з цінними паперами: Методичні вказівки для студентів мех.-мат. ф-ту. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2001. – 152 с.
3. Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О. Фінансова математика.- Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011.- 488 с.
4. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.
5. Єлейко Я. І. і інші. Основи фінансового аналізу. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 144 с.
6. Єлейко Я. І. і інші. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 176 с.
7. Круш П. В., Клименко О. В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Exel): Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.
8. Загородній А. Г. і інші. Фінансовий словник. – Львів: «Цент Європи», 1997. – 576 с.
9. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика фінансово-банковских расчётов: Пер. С серб. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 260 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика з фінансового аналізу» (35год)

Завантажити силабус

Силабус: з навчальної дисципліни «Навчальна практика з фінансового аналізу» (56год)

Завантажити силабус