Навчальна практика (Освітня програма: Математичне моделювання та комп’ютерна механіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: механіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
41Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328МТП-21Звізло І. С.
428МТП-21Звізло І. С.

Опис курсу

У курсі студенти вивчають можливості середовища програмування, вчаться оцінювати складність алгоритмів і програм, тестувати програми та застосовувати системні та програмовані методи налагодження програм, знайомляться з базовими алгоритмами та підходами до розробки програмного забезпечення, що необхідно для самостійного виконання індивідуальних завдань, які полягають в проектуванні, розробці програмних засобів та відповідної супровідної документації (опис програми, базових алгоритмів, довідка).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Навчальна практика» є отримання студентами практичних навичок роботи з сучасними інформаційно-технічними засобами, знайомство з технологіями розробки, упровадження та експлуатації програмного та інформаційного забезпечення, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань отриманих студентами при вивченні спеціальних дисциплін, набуття навиків для самостійного написання програм відповідної структури.

Рекомендована література

1. Михалевич В. М. Математичне програмування разом з Maple. Частина І. Методи розв’язування задач лінійного програмування : навчальний посібник / Михалевич В. М. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 158 с.
2. 16. Михалевич В. М. Maple. Комп’ютерна підтримка курсу вищої математики в технічному вузі. Частина І. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія : навчальний посібник. / Михалевич В. М. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 111 с.
3. 17. Михалевич В. М. Excel-VBA-Maple програма генерації задач з дисциплін математичного спрямування // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 2. – С. 74–83.
4. Аладьев В. З. Программирование и разработка приложений в Maple: монография / В. З. Аладьев, В. К. Бойко, Е. А. Ровба. – Гродно : ГрГУ; Таллинн : Межд. акад. Ноосферы, Балт. отд., 2007. – 458 с.
5. Аладьев В. З. Эффективная работа в Maple 6/7 / Аладьев В. З. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 336 с.
6. Програмування та розробка застосувань в Maple [Електронний ресурс]. – Режим доступу books.google.com.ua/books?id=SDbaCQAAQBAJ&pg=PA393&lpg=PA393&dq=maple&source=bl&ots= d-_C5681Iu&sig=JCu-SjbPDS3C7uayOWSrjZh-3fg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj4_vtv67dAhVwxosKHUssDqM4ChDoATAKegQIBBAB#v=onepage&q=maple&f=false.
7. Довідник з основ Maple [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://mif.vspu.ru/books/mapletut/index.html

Силабус:

Завантажити силабус