НАУКОВИЙ СЕМІНАР (112 Статистика, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік
21Залік
31Залік
41Залік
51Залік
61Залік
72Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18професор Єлейко  Я. І.
28професор Єлейко  Я. І.
38професор Єлейко  Я. І.
48професор Єлейко  Я. І.
58професор Єлейко  Я. І.
68професор Єлейко  Я. І.
716професор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

Даний курс передбачає ознайомлення з відомими науковими результатами в математиці та статистиці. Розглядаються випадкові еволюції, імпульсні процеси та процеси з перемиканням, досліджується фондовий ринок, факторні моделі та статистичне прогнозування.
Мета та цілі дисципліни
Мета дисципліни: здобуття глибинних знань та навичок з математики та статистики;
Цілі дисципліни: опрацювання та аналіз фахової літератури, застосування відомих результатів до власних наукових досліджень

Рекомендована література

1. Шарп У.Ф., Гордон А. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997. –1024 с.
2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М.. Микроэкономика: В 2 ч. – М.: Экон. шк., 1998. – 503 с.
3. Королюк В.С. Стохастичні моделі систем. – К.:
Либідь. 1993. – 136 с.
4. Ламперти Дж. Случайные процессы: обзор математической теории, 1983.
5. Capinski M. Mathematics for Finance: An introduction to Financial Engineering. – Springer, 2004. – 310 p.

Силабус: з навчальної дисципліни «НАУКОВИЙ СЕМІНАР»

Завантажити силабус