НАУКОВИЙ СЕМІНАР (112 Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732професор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

В даному курсі студенти ознайомляться з
основними задачами статистики та методами
статистичного аналізу даних.

Мета дисципліни: формування у майбутніх
спеціалістів інтересу до наукової роботи в галузі
статистики і залучення їх до досліджень, які
здійснює кафедра.
Цілі дисципліни: поглиблене вивчення математичної
статистики та основних методів розв’язання
конкретних задач.

Рекомендована література

1. Гніденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. –
Київ, в-во Київського університету, 2010 – 464
с.
2. Гринів Р.О. Конспект лекцій з
математичної статистики. – Електроннийваріант.
3. Ивченко Г.И, Медведев Ю.И.
Математическая статистика. – М. Высшая
школа. – 1984. – 248 с.
4. Ивченко, Медведев, Чистяков. Сборник
задач по математической
статистики. М. Высшая школа. – 1989.
5. Карташов М.В. Імовірність, процеси,
статистика. – Київ, в-во
Київського університету, 2007. – 494 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «НАУКОВИЙ СЕМІНАР»

Завантажити силабус