Науковий семінар із статистики

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МТС-41професор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар зі статистики» є формування у майбутніх спеціалістів інтересу до наукової роботи в галузі статистики і залучення їх до досліджень, які здійснює кафедра.

Основні завдання вивчення дисципліни «Науковий  семінар зі статистики»: поглиблене вивчення математичної статистики та основних методів розв’язання конкретних задач.

Рекомендована література

  1. Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. – Київ, в-во Київського  університету, 2010 – 464 с.
  2. Гринів Р.О. Конспект лекцій з математичної статистики.  – Електронний варіант.
  3. Ивченко Г.И, Медведев Ю.И. Математическая статистика. – М. Высшая школа. – 1984. – 248 с.
  4. Ивченко, Медведев, Чистяков. Сборник задач по математической статистики. М. Высшая школа. – 1989.
  5. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. – Київ, в-во Київського університету, 2007. – 494 с.
  6. Линьков Ю.Н.  Лекции по математической статистике. ч.1, 2. – Донецк: Истоки, 1999, 2001.
  7. Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах. – К.: НМКВО, 1993. – 164 c.
  8. Орлов А.И. Прикладная статистика.- М.: Экзамен, 2006.-671 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму