Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік
123Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132МТС-61Мпрофесор Єлейко  Я. І.
1224МТС-61Мпрофесор Єлейко  Я. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є формування у майбутніх спеціалістів інтересу до наукової роботи в галузі математики та статистики і залучення їх до досліджень, які здійснює кафедра.

Рекомендована література

  1. У. Ф. Шарп, А. Гордон. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 1997.  –1024 с.
  2. И. В. Бейко, М. Ф. Бейко. Численные методы решения задач оптимального управления. – К.:          Знание. 1970.
  3. В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев. Микроэкономика: В 2 ч. – М.: Экон. шк., 1998. – 503 с.
  4. М.М. Леоненко, Ю.С. Мішура. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. – Київ: Інформтехніка, 1995. . – 380 с.
  5. Королюк В.С. Стохастичні моделі систем. – К.: Либідь. 1993. – 136 с.
  6. Скороход А.В. Лекції з теорії випадкових процесів. 1998.
  7. Гихман И.И., Скороход А.В., Введение в теорію случайных  процессов.
  8. Вентцель А.Д. Курс теории случайных процессов, 1976.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму