Мова програмування. R, пакети Statistica, Exсel (112– Статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Базилевич І. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними методами роботи в мові програмування R, пакетах Statistica, Excel

Даний курс читається паралельно з курсом «Математична статистика». Перша мета – за допомогою мови програмування R, Statistica та Excel розв’язувати прикладі задачі з математичної статистики, друга більш широка – подати студентам основи дослідження статистичних даних використовуючи програмні засоби

Рекомендована література

1. Глинський Я.М. Практикум з інформаційних технологій. Тернопіль:2014
2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики.
3. Боровков В.П. Популярне введення в сучасний аналіз даних в системі STATISTICA. М. -288 с.
4. В. Гнатюк Вступ до R на прикладах. В-во Харківського Національного Економічного Університету, Харків – 2010
5. Р. Майборода. Компютерна статистика.- К.: 2016.
6. Р. Майборода, О.. Сугакова. Аналіз даних за допомогою пакета R/ К:2015.
7. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R. – 2014. – 401 с.
http://r-analytics.blogspot.com
8. Зарядов И. С. Статистический пакет R: теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. – 141 с.
9. Зарядов И. С. Введение в статистический пакет R: типы переменных, структуры данных, чтение и запись информации, графика. – М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2010. – 207 с.
10. А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова, А. И. Коробейников, С. А. Назарова, С. В. Петров, В. Г. СуфияновНаглядная статистика. Используем R!. М. -2014. С-207 с.

Силабус: з навчальної дисципліни «Мова програмування. R, пакети Statistica, Exсel»

Завантажити силабус