Моделі ризику та їх застосування

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Косаревич К. В.МТС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032МТС-51Косаревич К. В.

Опис курсу

Поняття ризику є базовим в актуарній математиці. Воно пов’язане з невизначеністю можливих втрат, випливає зі специфіки різних явищ природи і видів людської діяльності. Коли говорять про страхову справу, то в першу чергу мають на увазі фінансові збитки. Саме для того, щоб позбутися фінансових втрат, пов’язаних з невизначеністю, укладають договори страхування. Фінансовий ризик і пов’язана з ним небезпека банкрутства є характерними особливостями роботи кожної страхової компанії, а забезпечення фінансової стійкості – головним завданням її керівників. Оцінка ризику  (тобто фінансових втрат страхової компанії, пов’язаних з виплатами за страховими позовами) становить значний інтерес для ефективного управління страховою компанією.

Основна мета дисципліни – розглянути моделі ризику, які знаходять своє застосування у різних видах страхування. Основні завдання дисципліни: освоєння понять теорії ризику, вироблення вміння формалізації практичних задач мовою теорії ризику та їх розв’язання. Програма курсу складається з двох змістових модулів: “Загальні засади моделювання ризику, його аналіз та управління ним в страхуванні” та “Моделі управління ризиком за допомогою перестрахування”.

Рекомендована література

  1. Зінченко Н.М. Ядренко М.Й. Математичні моделі в теорії ризику. – К.: РВЦ «Київський університет» 2000. – 21с.
  2. Пономаренко О.І.  Моделі страхування та теорія ризику  . – К. : ВПЦ «Київський університет», –  2008. – 183с.
  3. Бондаренко Я.С. ,Турчин В.М. , Турчин Є.В. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття , приклади, задачі. – Д. : РВВ  ДНУ, 2010. – 180с.
  4. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах.-М: Мир,2004.-240 с.
  5. Томас Мак. Математика ризикового страхування, 2005. – 432 с.
  6. Голубин А.Ю. Математические  модели  в теории  страхования: построение и оптимизация  – М. : Анкил, 2003. – 160с.
  7. Кінаш О.М., Сороківський В.М.,Папка (Сороківська) М.В.Основи актуарних  розрахунків.-     Навчально-методичний посібник.- Львів, 2012.-188с.

Матеріали

Зразок варіанту контрольної роботи можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму