Методи прикладної статистики

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51МЯрова О. А.
1032МТС-51МЯрова О. А.

Опис курсу

Методи прикладної статистики вивчають застосування статистичних методів до вимірюваних економічних реалій. На практиці підставою моделі або множини гіпотез, сформульованих з метою дослідження певного явища, є економічна теорія, інформація та деякі припущення. Економетричні методи застосовуються для оцінки параметрів моделі, тестування гіпотез щодо параметрів, побудови прогнозів.

Дисципліна передбачає вивчення регресійного, кореляційного, факторного, кластерного та дискримінантного аналізів.

Рекомендована література

  1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.
  2. Орлов А.И. Прикладная статистика. – М.: – Экзамен, 2004. – 656
  3. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по математической статистике. М. -Высшая школа, 1989.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму