Методи оптимізації та керування (111 – Математика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Бугрій О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Курс розроблено для ознайомлення студентів з основними поняттями та методами оптимізації функцій багатьох змінних, класичного варіаційного числення та оптимального керування.

Мета: ознайомлення з основними поняттями та методами теорії оптимізації функцій багатьох змінних, оптимізації інтегральних та термінальних функціоналів, теорії оптимального керування.
Цілі: ознайомити з методами розв’язування задач математичного, опуклого та лінійного програмування, з властивостями інтегральних та термінальних функціоналів, з основами класичного варіаційного числення та основами теорії оптимального керування.

Рекомендована література

1) Лавренюк С.П. Варіаційне числення й оптимальне керування. – К.: НМК ВО, 1992.
2) Козицький В.А., Бугрій М.І. Методичні вказівки з методів оптимізації. – Львів, 1996.
3) Бугрій М.І. Індивідуальні завдання з варіаційного числення та оптимального керування. – Львів, 1997.
4) Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі: підручник. – К., 2003.
5) Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М., 1986.
6) Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень. – К., 2007.
7) Буслаев В.С. Вариационное исчисление. – Л., 1980.
8) Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах. – М., 2000.
9) Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. – М., 2005.

Силабус: з навчальної дисципліни «Методи оптимізації та керування»

Завантажити силабус