Математичний аналіз II: функції багатьох змінних (для механіків)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
315Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Вус А. Я.МТХ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МТХ-21доцент Вус А. Я., доцент Сидоренко  Ю. М.

Опис курсу

Математичний аналіз є фундаментальною дисципліною, що закладає основи для вивчення та розуміння функціонального і комплексного аналізу, диференціальних рівнянь та диференціальної геометрії, рівнянь математичної фізики та методів оптимізації, забезпечує інструментарій й формує передумови використання методів математичного моделювання до вирішення багатьох класів практичних задач.

Протягом другого року вивчення математичного аналізу студенти стеціальності механіка закріплюють розуміння поняття функції багатьох змінних, знайомляться із кратними, криволінійними та поверхневими інтегралами, формують розуміння зв’язку між ними, а також вивчають поняття й співвідношення, що в подальшому будуть необхідні для побудови моделей суцільного середовища та інших дисциплін спеціалізації.

Курс “Математичний аналіз ІІ” забезпечується курсом “Математичний аналіз І”, який викладають протягом двох семестрів першого року навчання.

Рекомендована література

  1. Заболоцький М.В., Сторож О.Г., Тарасюк С.І. Математичний аналіз: Підручник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 416 с.
  2. Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.

Матеріали

Зразки контрольних робіт можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус