Математичний аналіз (для спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, факультет електроніки та комп’ютерних технологій)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164доцент Цаповська Ж. Я.ФЕІ-11, ФЕІ-12, ФЕІ-13, ФЕІ-13
232доцент Цаповська Ж. Я.ФЕІ-11, ФЕІ-12, ФЕІ-13, ФЕІ-13

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ФЕІ-11доцент Цаповська Ж. Я.
ФЕІ-12доцент Верба  І. І.
ФЕІ-13Луківська Д. В.
ФЕІ-13доцент Верба  І. І.
232ФЕІ-11доцент Цаповська Ж. Я.
ФЕІ-12доцент Верба  І. І.
ФЕІ-13доцент Кудрик Т. С.
ФЕІ-13доцент Верба  І. І.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Математичний аналіз” є математичні поняття та методи диференційного та інтегрального числення функцій однієї та багатьох змінних, математичні поняття та методи теорії рядів, математичні поняття та методи диференціальних рівнянь.

Метою викладання навчальної дисципліни “Математичний аналіз” є засвоєння студентами теорії, вміння застосовувати її до розв’язування задач, набуття практичних навиків у використанні математичної літератури і довідників, набуття навиків у вмінні втілювати у математичну форму конкретні задачі, доведення задачі до практично прийнятного вигляду – числа або графіка.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Математичний аналіз” є допомога студентам у засвоєнні основ математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач електроніки та фізики; вироблення навиків математичного дослідження прикладних задач, зокрема, побудови математичних моделей фізичних процесів та їх аналізу при допомозі математичних методів; прищеплення студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань.

Рекомендована література

 1. Б. М. Тріщ. Основи вищої математики: Навч. пос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 388 с.
 2. В.В. Бабенко, А.Г. Зіневич, С.М. Кічура, Б.М. Тріщ, Ж.Я. Цаповська. Збірник задач з вищої математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 256 с.
 3. Б.В.Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Математичний аналіз. Ч. 1. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2002. – 270 с.
 4. Б.В.Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Математичний аналіз. Ч. 2. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2004. 280 с.
 5. Б.В.Ковальчук, Й.Г. Шіпка. Математичний аналіз. Ч. 3. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 270 с.
 6. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Котлова В.М. Вища математика: Елементи аналітичної геометрії. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. К. – 1984.
 7. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина I (Вступ в аналіз. Диференціальне числення функції однієї змінної), Київ, 1993.
 8. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина II (Інтегральне числення функції однієї змінної. Числові та функціональні ряди), Київ, 1993.
 9. Лісевич Л.М., Бабенко В.В., Бокало М.М., Тріщ Б.М. Математичний аналіз у задачах і вправах: частина III (Диференціальне числення функцій багатьох змінних), Київ, 2001.
 10. М.О. Давидов. Курс математичного аналізу. Т. 1. – Київ: “Вища школа”, 1990. – 380 с.
 11. М.О. Давидов. Курс математичного аналізу. Т. 2. – Київ: “Вища школа”, 1991. – 365 с.
 12. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: Учебное пособие. М. 1985.
 13. В.С. Шипачев. Курс высшей математики. Т.1. – Издательство Московского университета, 1981. –  275 с.
 14. В.С. Шипачев. Курс высшей математики. Т.2. – Издательство Московского университета, 1982. –  320 с.
 15. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М:, 1971.
 16. О.Я. Мильо, Ж.Я. Цаповська. Методичні рекомендації, приклади та індивідуальні завдання до вивчення розділу вищої математики “Диференціальне числення функції однієї змінної” для студентів факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 62 с.
 17. Мильо О.Я., Цаповська Ж.Я. Методичні рекомендації, приклади та завдання для самостійної роботи до вивчення розділу вищої математики “Диференціальні рівняння” для студентів факультету електроніки. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 54 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус