Математичні основи захисту інформації

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МТС-51МЯрова О. А.

Опис курсу

Проблеми безпеки інформації за останні роки набули виключної актуальності, при цьому забезпечення захисту інформаційних технологій приймає комплексний характер. Серед різних методів захисту інформації (технічних, правових, організаційних та інших) найважливіше місце займають криптографічні методи. За останні два десятиріччя криптологія сформувалася у самостійну наукову дисципліну, що має свою специфіку постановок задач та методів їхнього дослідження.  Знання основних понять криптології, володіння криптографічними методами захисту інформації за сучасних умов вкрай необхідні будь-якому фахівцю, що займається створенням систем захисту інформації.

Дисципліна знайомить студентів з класичними та сучасними  симетричними криптографічними системами, криптографією з відкритим ключем,  різноманітними криптографічними протоколами та їх застосуванням у  системах захисту банківської та комерційної інформації, а також з новими перспективними напрямками розвитку криптології.

Рекомендована література

  1. Вербіцький О.В. Вступ до криптології. – Львів: Науково-технічна література, 1998. – 248с.
  2. Гайкович В., Першин А. Безопасность электронных банковских систем. – М.: Единая Европа, 1994. – 564с.
  3. Диффи У., Хеллман М. Защищенность и имитостойкость. // ТИИЭР. – 1979. – Т.67, №3. – С.71-109.
  4. Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ. – М.: Мир, 1993. – 216с.
  5. Месси Дж.Л. Введение в современную криптологию. // ТИИЭР. – 1988. – Т.76, №5. – С.24-42.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму