Математична статистика (мех.-мат., статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Базилевич І. Б.МТС-41
832доцент Базилевич І. Б.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТС-41Ярова О. А.
832МТС-41Ярова О. А.

Опис курсу

 Математична статистика — це галузь математичних знань, яка розробляє раціональні прийоми (способи) систематизації, обробки і аналізу даних статистичних спостережень масових явищ з метою встановлення характерних для них статистичних закономірностей, використання для наукових і практичних висновків.

     Математична статистика абстрагується від матеріального змісту масових явищ, які вона характеризує, виконує роль основи для застосування власне математичних методів, які являють собою інструментарій статистичної науки. Більшість методів обробки статистичних даних ґрунтується на імовірнісній природі цих даних. Галузь застосування таких статистичних методів обмежується такими вимогами, де явища, які досліджуються, були б підпорядковані достатньо визначеним імовірнісним закономірностям.

 Вивчаються:

 • статистичні ряди розподілу;
 • точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу;
 • закони розподілу вибіркових характеристик;
 • перевірка статистичних гіпотез;
 • дискрімінантний аналіз.

Рекомендована література

Основна

 

 1. Гнєденко Б.В. Курс теорії ймовірностей.- Київ, в-во Київського університету, 2010 – 464 с.
 2. Гринів Р.О. Конспект лекцій з математичної статистики.  – Електронний варіант.
 3. Ивченко Г.И, Медведев Ю.И. Математическая статистика. – М. Высшая школа. – 1984. – 248 с.
 4. Ивченко, Медведев, Чистяков. Сборник задач по математической статистики. М. Высшая школа. – 1989.
 5. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. – Київ, в-во Київського університету, 2007. – 494 с.
 6. Линьков Ю.Н.  Лекции по математической статистике. ч.1, 2. – Донецк: Истоки, 1999, 2001.
 7. Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах. – К.: НМКВО, 1993. – 164 c.
 8. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрии. М. ЮНИТИ, 1998.

 

Додаткова

 

 1. Андерсен Т. Введение в многомерный статистический анализ.- М.: ФМ, 1963.  – 500 с.
 2. Бара Ж.Р. Основные понятия в математической статистике. – М.: Мир, 1974,  – 280 с.
 3. Боровков А.А.  Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез. – М.: Наука, 1984, – 144 с.
 4. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. –  К. Наука, 1989,
 5. Закс Ш. Теория статистических выводов. – М.: Мир,  1975 – 776 с.
 6. Кендал М. Дж, Стьюарт А. Статистические выводы и связи. – М.: Наука, 1973, – 900 с.
 7. Козлов М.В., Прохоров А.В.  Введение в математическую статистику. – М. : Изд-во МГУ, 1987, 264 с.
 8. Кокс Д., Хинкли  Д. Теоретическая статистика. – М.: Мир, 1978, – 560 с.
 9. Крамер  Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. – 648 с.
 10. Рао С.Р. Линейные статистические методы и их применение. – М. : Наука, 1968,  – 548 с.
 11. Севастьянов Б.А.  Курс теории вероятностей и математической статистики. – М. Наука, 1982. – 255 с.
 12. Уилкс С. Математическая статистика. – М. Наука, 1967. – 628 с.

Матеріали

Список запитань на іспит можна завантажити за наступним посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму