Математична статистика

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
83.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТС-41Ярова О. А.
832МТС-41Ярова О. А.

Опис курсу

Математична статистика вивчає і одночасно відображає імовірнісну природу процесів і подій, що значною мірою є характерною рисою соціальної, політичної, педагогічної та інших сфер життя та діяльності. 

Дисципліна передбачає вивчення статистичних методів обробки даних та перевірку гіпотез. Розглядаються різні ймовірнісні моделі, їх оцінки та статистики.

Рекомендована література

  1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по математической статистике. М. -Высшая школа, 1989.
  2. Коршунов Д.А., Чернова Н.И. Сборник задач по математической статистике. Учебное пособие. – Новосибирск, 2004. – 128 с.
  3. Турчин В.  Математична статистика в прикладах і задачах.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму