Математична логіка

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Мельник І. О.МТМ-41, МТМ-42, МТМ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МТМ-41доцент Мельник І. О.
МТМ-42доцент Мельник І. О.
МТМ-43доцент Мельник І. О.

Опис курсу

Курс математичної логіки є важливим елементом математичної освіти. Він включає в себе такі розділи як числення висловлень, числення предикатів, елементи теорії моделей та теорії алгоритмів.

Мета вивчення дисципліни «Математична логіка» – ознайомити студентів з основними поняттями, методами теоретичними положеннями та застосуваннями математичної логіки в різних задачах математики, програмування та комп’ютерних наук. Завдання дисципліни: сприяти розвитку логічного, абстрактного, аналітичного та алгоритмічного мислення студентів, навчити ефективно застосовувати теоретичний апарат логіки для розв’язання практичних задач, сформувати у майбутніх математиків навиків виявлення структури математичних тверджень, підготувати студента до подальшого використання набутих знань.

В результаті вивчення курсу «Математична логіка» студент повинен знати основні поняття та методи математичної логіки, вміти формулювати твердження у формі необхідних або достатніх, та необхідних і достатніх умов, аналізувати підтверджуючі приклади та будувати контр-приклади до гіпотетичного твердження, проводити пошук логічних схем доведення, використовувати метод доведення від супротивного.

Нормативна навчальна дисципліна «Математична логіка» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і ґрунтується на знаннях і навичках, здобутих при вивченні шкільного курсу математики та курсів дискретної математики, алгебри і програмування.

Рекомендована література

 1. Комарницький М. Я., Андрійчук В. І., Мельник І. О. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014 – 282 с.
 2. Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. – М.: Наука, 1979. – 320 с.
 3. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1984. – 320 с.
 4. Клини С. Математическая логика – М.: Мир, 1973. – 480 с.
 5. Дрозд Ю. А. Основи математичної логіки: курс лекцій. – К.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2005. – 96 с.
 6. Игошин В. И. Математическая логика и теория алгоритмов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.
 7. Хромой Я. В. Математична логіка. – К.: Вища шк., 1983. – 208 с.
 8. Новиков П. С. Элементы математической логики – М.: Наука, 1973. – 400 с.
 9. Шенфилд Дж. Математическая логика. – М.: Наука, 1975. – 528 с.
 10. Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. – М.: Наука, 1976. – 240 c.
 11. Хромой Я. В. Збірник задач і вправ з математичної логіки. – К.: Вища шк., 1978. –
 12. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с.
 13. Кейслер Г. Чен Ч. Ч. Теория моделей. – М.: Мир, 1977. – 614 с.
 14. Мальцев А. И. Алгебраические системы. – М. Наука, 1970. – 392 с.
 15. Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. – М.: Наука, 1986. – 368 с.
 16. Srivastava S. M. A Course on Mathematical Logic. – New York: Springer, 2008. – 140 p.
 17. Hedman S. A First Course in Logic: An Introduction to Model Theory, Proof Theory, Computability, and Complexity (Oxford Texts in Logic). – Oxford University Press, 2004. – 452 p.

Матеріали

Зразок варіанту контрольної роботи можна завантажити за посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму