Математична статистика(112-Статистика )

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Базилевич І. Б.МТС-41
828доцент Базилевич І. Б.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТС-41доцент Базилевич І. Б.
828МТС-41доцент Базилевич І. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – навчити студентів ймовірнісному підходу до аналізу даних 

Завдання дисципліни  – вироблення навиків розв’язування статистичних задач 

Рекомендована література

  1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. – М.: ВысшШк.., 1984, – 248 с. 
  1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по математической статистике. – М.: ВысшШк.., 1989, – 255 с. 
  1. В.М. Турчин. Математична статистика в прикладах і задачах. – К.:НМК ВО, 1993 – 164 с. 
  1. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. – М.: ВысшШк.., 2010, – 600 с. 
  1. Постовалов С.И., Чимитова Е.В., Карманов В.С. Математическая статистика. Новосибирск, 2012 – 159 с. 
  1. Збірник задач з теорії ймовірностей під ред. Скорохода А.В. – К.: Вища школа, 1976, 384 с. 
  1. Коршунов Д.А., Чернова Н.И. Сборник задач и упражнений по математической статистике. _ Новосибирск, – узд. Ин-та математики, 2004. – 128 с. 

Силабус: дисципліни "Математична статистика"

Завантажити силабус