Математична логіка (ОПП “Математика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: алгебри, топології та основ математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Мельник І. О.МТМ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832МТМ-41

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Математична логіка» є ознайомлення студентів з основними поняттями, методами та результатами математичної логіки, побудовою формальних теорій, формалізацією міркувань, формування у майбутніх математиків навиків вивчення структури математичних тверджень; навчитись ефективно застосовувати теоретичний математичний апарат для розв’язання практичних задач.

Завдання дисципліни: сприяти розвитку логічного, абстрактного, аналітичного та алгоритмічного мислення студентів, навчитись ефективно застосовувати теоретичний апарат логіки висловлювань, логіки предикатів та теорії алгоритмів для розв’язання практичних задач; підготовка до використання набутих знань в подальших навчальних курсах з механіки та математики.

Рекомендована література

  1. АндрійчукВ. І., Комарницький М. Я., Мельник І. О. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 282 с.
  2. АндрійчукВ. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с.
  3. Дрозд Ю. А. Основи математичної логіки: курс лекцій – К.: ВПЦ «Київський унiверситет», 2005.
  4. Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. – М.: Наука, 1979. – 320 с.
  5. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1984. – 320 с.

Силабус:

Завантажити силабус