Комп’ютерна статистика (мова програмування R) (для статистів)

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Базилевич І. Б.МТС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51Ярова О. А.

Опис курсу

R – це середовище програмування для статистичного аналізу даних. Це середовище складається з базової програми R, що працює як інтерпретатор мови статистичного програмування S, та окремих пакетів, які реалізують спеціальні методи та технології статистичної обробки даних. Базова програма створена у рамках проекту GNU, як альтернативна програмна реалізація мови S (ця мова та комерційний пакет S+ для її реалізації були розроблені у Bell Laboratories під керівництвом Дж. Чемберса). На відміну від S+, програма R є некомерційною і вільно розповсюджується за умови дотримання вимог GNU General Public License.

Середовище R  активно використовується в задачах пов’язаних з обробкою, аналізом та віртуалізацією та візуалізацією статистичних даних.

Вивчається робота з даними, робота з розподілами, програмування в мові R, графічний аналіз, регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, оцінка невідомих параметрів, перевірка статистичних гіпотез.

Рекомендована література

  1. В. Гнатюк. Вступ до R на прикладах. – Харків, 2010, 107 с.
  2.  Майборода Р. Комп’ютерна статистика (з використанням R). К., 2016, 175 с.
  3. Майборода Р.Є., Сугакова О.В. Аналіз даних за допомогою пакета R: Навчальний посібник,  Київ – 2015, 65 с.
  4.  Шипунов А.Б. и др. Наглядная статистика. Используем R.

Матеріали

Список білетів на іспит можна завантажити за наступним посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму