Комп’ютерна статистика

Тип: Нормативний

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МТС-51Ярова О. А.

Опис курсу

Практично кожне наукове дослідження пов’язане з вивченням результатів обстежень, спостережень, експериментів чи вимірювань. В аналізі емпіричних даних одним із основних інструментів є статистичні методи, тому важливим аспектом їх застосування є комп’ютерна реалізація. Даний курс передбачає вивчення програми STATISTICA.

Впродовж курсу вивчаються параметричні та непараметричні критерії для перевірки гіпотез, кореляційний, регресійний, кластерний, факторний та дисперсійний аналізи.

Рекомендована література

  1. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. – М.: Финансы и статистика, 1989.
  2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. – М.:Филинъ, 1997.
  3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ даных на компьютере. – М.: Инфа,1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму