Фінансова математика(112-Статистика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: математичної статистики і диференціальних рівнянь

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ярова О. А.МТС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МТС-41Ярова О. А.

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями фінансової математики;

Цілі дисципліни: викласти основні положення фінансової математики та показати методи їх дослідження та застосування до прикладних задач.

Рекомендована література

  1. Голіченко І.І., Клесов О.І., Тимошенко О.А. Фінансова математика та елементи актуарної математики. – Навчальний посібник. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с.
  2. Барбаумов В. Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Сборник задач по финансовым инвестициям. − Москва «Финансы и статистика», 2005, − 321 с.
  3. Клесов О.І. Фінансова математика. – (електронний конспект лекцій), 2016. – 280 с.
  4. Фельмер Г., Шид А. Стохастические финансы. Дискретное время. — К: 2006. — 448 с.
  5. Capinski M., Zastawniak T. Mathematics for Finance: Аn introduction to financial engineering. – London: Springer Verlag, 2011. – 322 p

Силабус: дисципліни "Фінансова математика"

Завантажити силабус